Jak dbać o domowe archiwum filmowe?

Filmy zapisane na taśmach przetrwają wiele lat, jeśli będą odpowiednio przechowywane i pielęgnowane. W myśl tej zasady publikujemy zbiór zasad, które pomogą nam zachować w najlepszym stanie filmy, te zapisane na taśmach i kasetach VHS, jak i te znajdujące się na dyskach komputerów.

Przechowywanie taśm filmowych i kaset VHS

-przechowuj taśmy filmowe w nierdzewnych puszkach, bezkwasowych pudełkach lub kopertach (można je kupić w sklepach plastycznych), ułożonych poziomo w suchym, chłodnym, pozbawionym kurzu miejscu;

-nie przechowuj filmów w kuchni, piwnicy lub na strychu;

– kurz, brud i wilgoć mogą spowodować zabrudzenie taśmy, zniszczenia, które uniemożliwiają odtworzenie obrazu; niczego nie rób na siłę;

-staraj się używać rękawiczek dotykając taśmy filmowej;

-ściągnij z taśm wszystkie gumki i klipsy;

-korzystaj tylko ze sprawdzonych sprawnych odtwarzaczy filmów, zepsute projektory mogą trwale uszkodzić taśmy filmowe;

-nie przechowuj zniszczonych taśm filmowych obok dobrze zachowanych materiałów;

-staraj się zdigitalizować wszystkie posiadane taśmy;

-utwórz cyfrowe archiwum filmowe przechowywane także w kopiach zapasowych – skontaktuj się z Filmoteką Śląską w celu digitalizacji posiadanych materiałów;

-kasety wideo przechowuj w suchym, chłodnym, pozbawionym kurzu miejscu;

-opisz wszystkie materiały filmowe.

Przechowywanie plików cyfrowych:

-przenieś wszystkie pliki cyfrowe zarejestrowane za pomocą kamery cyfrowej bądź telefonu komórkowego do darmowego archiwum cyfrowego;

-utwórz domowe archiwum cyfrowe;

-uporządkuj pliki, podziel na kategorie, nazwij;

-utwórz kilka kopii plików i przechowuj w różnych miejscach: komputer, DVD, dysk zewnętrzny, chmura internetowa;

-co 3-5 lat utwórz kopię posiadanych materiałów cyfrowych zgodnie z aktualnymi narzędziami i parametrami.

Jeśli nie masz warunków do przechowywania materiałów filmowych i chcesz, żeby Twoje rodzinne filmy przetrwały jak najdłużej, oddaj je w depozyt do Filmoteki Śląskiej, gdzie pracują konserwatorzy, którzy w profesjonalny sposób zadbają o Twoje materiały.

Poradnik powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez Jonathana Andrew, Center for Home Movies/HMD Bloomington, oraz Paulinę Horatyk i Monikę Supruniuk, Home Movie Day/Warszawa i był dystrybuowany w trakcie Home Movie Days w Katowicach.