AKF Groteska Kędzierzyn Koźle

Jeden z najstarszych w Polsce, został założony przez zapaleńców – miłośników filmu w 1969 roku.

W 1970 klub został członkiem Federacji Twórców Filmu Amatorskiego w Polsce. W okresie od 1970-1993 działał dzięki pomocy Domu Kultury „Lech” przy Z.Ch. „Blachownia”. W tym okresie podstawy realizacji filmowej poznało około 160 osób. Filmy realizowane w AKF „Groteska” zdobyły 120 na-gród i wyróżnień, w tym 11 nagród GRAND PRIX . Były prezentowane na festiwalach filmowych, w Telewizji Polskiej oraz w wielu krajach europejskich ( Z.S.R.R., Niemcy, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Belgia, Holandia, Litwa, Estonia i inne). Od 1993 roku „Groteska” działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie. Obecnie w klubie rozwija swoje zainteresowania osiemnastu aktywnych członków, a ok. 30 osób zostało przeszkolonych z zakresu realizacji filmów video. Szczególnie cieszy fakt realizacji filmów przez ludzi młodych (uczniowie kędzierzyńskich liceów oraz studenci). Pod stereotypowym stwierdzeniem „krzewienie kultury filmowej” kryje się bogaty program nauki realizacji filmów bądź przez prowadzenie kursów, bądź poprzez współudział przy powstawaniu filmów. Szczególną satysfakcją dla członków klubu jest organizowany od 1994 roku Ogólnopolski Festiwal Filmowy im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA , który od roku 2000 staje się festiwalem międzynarodowym a od 2004 r patronat nad imprezą roztoczyła Światowa Unia Filmu Niezależnego. Festiwal Filmowy jest imprezą przynoszącą miastu znaczny rozgłos i splendor w skali ogólnopolskiej i za granicą.