Konferencja Naukowa Filmowe Psycho-Tropy: Zrozumieć bohatera, widza i twórcę – relacja i zdjęcia

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filmowe Psycho-Tropy

• 251 uczestników wzięło udział w 6 wykładach plenarnych, 9 warsztatach i 12 sesjach tematycznych

• Tegorocznym tematem przewodnim spotkania był bohater i twórca filmowy

• Głównymi organizatorami Konferencji byli Patrycja Paczyńska-Jasińska (Uniwersytet SWPS) oraz Michał Brol (Uniwersytet Śląski)

– Z łatwością można powiedzieć o filmie, że jest niezrozumiały, nietrafiony, przereklamowany – powiedział dr Mariusz Makowski przed projekcją filmu „The Square”. – Doświadczenia terapii mówią, że warto jest zrezygnować z takiego podejścia. Może się okazać, że jest to moment obrony przez tym, co niesie przekaz filmu odbierany na poziomie świadomym i niewiadomym. Może jest jakieś drugie dno? Może to ja nie chcę czegoś zobaczyć, czegoś usłyszeć, skonfrontować się z czymś?

Temat II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filmowe Psycho- Tropy – „Bohater i twórca filmowy” – był omawiany na wiele sposobów, przede wszystkim analizując wzajemny wpływ, jaki wywierają na siebie trzy osoby: widz , bohater filmowy i jego twórca. Oprócz tego, przyglądano się zmieniającym się reakcjom wewnątrz każdej z nich. W ramach sesji tematycznych oceniano role bohatera filmowego w działaniach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych; badano wzorce i antywzorce w kinie; poszukiwano tropów psychologicznych w obrazach filmowych – od Batmana po „Czarne lustro” i Urlicha Seidla.

251 uczestników, 6 wykładów plenarnych, 9 warsztatów i 12 sesji tematycznych, w ramach których wygłoszono kolejne 62 wykłady. Jak w przypadku każdego większego wydarzenia, pisanie relacji zagrożone jest arkuszem kalkulacyjnym. Jakkolwiek pomocne wydaje się przytoczenie genialnych liczb definiujących drugą edycję II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filmowe-Psychotropy, dla uczestnika tego wydarzenia taka identyfikacja może wydawać się wybrakowana. Imponujące liczby pozwolą nieobecnym wyobrazić sobie rozmach i skalę, z jaką przygotowano to wydarzenie, jednak jednostką, która najlepiej oddałaby atmosferę spotkania byłyby kilodżule energii, która wydzielała się podczas każdego z punktów programu.

 

-Ja jestem z Żor, a Ty skąd? Tu masz mój numer – takie i podobne zdania usłyszałam parokrotnie w trakcie zaledwie jednych warsztatów. Ledwo po ich zakończeniu mój portfel wypełnił się wymienianymi pospiesznie wizytówkami i obietnicą wspólnej współpracy nad scenariuszem stworzonym podczas zajęć. Dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami, otwartość na drugiego człowieka oraz niewyczerpujące się tematy do rozmów, to jakości, jakich nie sposób wyrazić liczbami.

-Możemy powiedzieć śmiało – nie ma kina bez psychologii. Nie można zrobić filmu nie zastanawiając się nad tym, jakie relacje między nami istnieją – powiedziała Magdalena Miśka-Jackowska na rozpoczęcie panelu dyskusyjnego w drugim dniu konferencji. Odkrywając z każdym następnym spotkaniem, jak ścisłe są związki tych obu dziedzin, nie można sobie wyobrazić, by konferencja nie powróciła w przyszłym roku, by nadal analizować kolejne aspekty relacji film-psychologia.

   

W trakcie swojej prelekcji do filmu „The Square”, dr Mariusz Makowski zachęcał do równoczesnego oddania się projekcji i przyglądaniu się naszym własnym emocjom zmieniającym się wraz z postępującą fabułą oraz długo po zakończonym seansie. -Warto dać trochę czasu temu filmowi. Myślę, że na tym polega jego walor – że działa on w długiej perspektywie czasowej. To samo, choć w trochę innym kontekście, można powiedzieć o konferencji. Odpowiedzi na pytania, które zostały postawione w Katowicach, będą w nas kiełkować przez kolejne miesiące; podejście jakie zaproponowano na trwałe wpłynie na nasz sposób odbioru kina, a nawiązane kontakty mogą okazać się początkiem inspirujących znajomości. Po niezwykle bogatym programie wydarzenia, oddajmy się więc obserwacji tego, jak wpłynęła ona na nas i szukajmy dalej psycho-tropów – w filmach i nas samych.

FOTOGRAFIE: TYMOTEUSZ STANIEK

Serdecznie dziękujemy Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej (setoci.com) za zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji.