Film amatorski w Budżecie Obywatelskim Chorzowa

Do 27 października mieszkańcy Chorzowa mogą oddawać swoje głosy na projekty zgłoszone do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku wśród zadań społecznych znalazł się pomysł „Stworzenia Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego”, którego adresatem jest młodzież z chorzowskich szkół.

Pogłębienie wiedzy o sztuce filmowej, warsztaty filmowe, realizacja filmów o tematyce miasta, dokumentowanie imprez lokalnych na taśmie i organizacja przeglądu obrazów powstałych w ramach projektu to tylko niektóre z wielu zadań, jakie zakładają pomysłodawcy – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, mgr Grażyna Widera oraz nauczyciel i instruktor Młodzieżowego Klubu Filmowego „WIATRAK” działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, mgr Krzysztof Paliński.

Pomysł złożenia wniosku jest pokłosiem dużego zainteresowania działalnością klubu. -Nasz projekt pozwoli na dalsze działanie filmowe wśród młodzieży z Chorzowa – opowiada o inicjatywie Krzysztof Paliński. O tym, że tkwi w niej potencjał nie trzeba przekonywać nikogo – stworzone w klubie filmy były pokazywane na Festiwalu Filmów Amatorskich w Bieruniu oraz na Festiwalu Filmów Amatorskich i Niezależnych „Filmowe Południe”; zwyciężyły m.in. VII Konkurs „Archiwum Wspomnień JP2” oraz konkurs „Młodzi Ratują Życie”.

Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego ma być współczesną formą amatorskiego klubu filmowego. –Nestorzy Kina Amatorskiego, którzy odwiedzili MKF „WIATRAK” w poprzednim roku szkolnym podkreślali, że kino amatorskie bardzo się zmieniło – wspomina Paliński. – „Nie ma już takich zakładów pracy, które finansowałyby kluby filmowe. Cały ten ciężar przeniósł się na indywidualnych twórców i grupy filmowe. Tu upatrywałbym przyszłość kina amatorskiego. W takich grupach jak Wasza” – instruktor cytuje Wojciecha Szwieca. –Podobnie wypowiadali się pozostali goście. Właśnie w naszym projekcie upatrujemy przyszłość Kina Nieprofesjonalnego na Górnym Śląsku.

Zapytany o to, czy mieszkańcom Chorzowa potrzebne jest takie Centrum, Krzysztof Paliński odpowiada zdecydowanie „tak”. – Kino nieprofesjonalne na Górnym Śląsku niejednokrotnie udowodniło, że jest obywatelom potrzebne poruszając problemy lokalne, uwrażliwiając odbiorcę na ważne sprawy.

Zadaniem nas (nie tylko nauczycieli, ale wszystkich dorosłych) jest wskazanie młodym ludziom drogi i nakierowanie ich w taki sposób, aby ich wolny czas był spędzony dobrze, twórczo, aby przyniósł w przyszłości korzyści. Jesteśmy przekonani, że takim właśnie rozwiązaniem jest uruchomienie naszego projektu – podsumowuje Paliński.

Środki finansowe zostałyby przeznaczone na zakup sprzętu filmowo-fotograficznego oraz koszty przejazdu i organizacji festiwalu.

Głosowanie na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa następuje wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie bo.chorzow.eu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa głosować mogą osoby, które:
a. są zameldowane na terenie miasta Chorzowa – weryfikacja na podstawie nr PESEL i nazwiska panieńskiego matki,
b. są niezameldowane, ale mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Miasta Chorzowa. Osoby te mogą zagłosować po weryfikacji w Urzędzie Miasta.

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy!

Zdjęcia: MKF „WIATRAK”