Jurorzy VII Festiwalu „Filmowe Południe” – Patrycja Paczyńska-Jasińska

Ludzi z pasją poznaje się od razu. Poświęcają swój wolny czas, by kreować przestrzenie w których mogą być mediatorami między sztuką, której się oddają, a społeczeństwem, do którego należą. Zarażają swoim optymizmem, przyciągają otwartością i wiedzą, którą chcą się dzielić. Właśnie tak poznaliśmy jurorów VII Konkursu Filmów Amatorskich i Niezależnych „Filmowe Południe”. Zaprosiliśmy ich do Mikołowa, a oni to zaproszenie przyjęli.

Patrycję poznaliśmy w akcji – kiedy pod szyldem swojego bloga prowadziła cykle spotkań w budynku starego dworca w Katowicach. Oprócz pracy w zespole jury, Patrycja Paczyńska-Jasińska wygłosi prelekcje „Bohater outsider. Problemy XXI wieku: człowiek a dialog” przed blokami filmów konkursowych w piątek.

Patrycja Paczyńska-Jasińska

Rocznik 1987 roku. Absolwentka socjologii (specjalność: komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jest doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku socjologia. Obecnie pracuje na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie Wydziale Zamiejscowym w Katowicach, gdzie jest koordynatorką ds. marketingu. Działa również społecznie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w ramach projektów: Strefa Młodzieży i Strefa Psyche. Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku zarządzanie. Współpracuje również z „Warsztaty Realizatora Filmowego i TV” w Bielsku-Białej gdzie edukuje społeczność lokalną z zakresu historii i analizy filmu.

Jest organizatorką Ogólnopolskiej Konferencji Filmowej pt. „Filmowe Psycho-Tropy” oraz inicjatorką projekt filmowego o tym samym tytule, który do dwóch lat z sukcesem prowadzi w katowickim KINIE KOSMOS – Centrum Sztuki Filmowej. Autorka bloga filmowego Se Točí (www.setoci.com). To przestrzeń do rozmów i wymiany doświadczeń.Ciekawa świata i niecodziennych rozwiązań. Z głową w chmurach i stopami twardo na ziemi, ciągle poszukuję… obszarów jeszcze nie zdobytych.

Na studiach doktoranckich szuka związku między filmem, a kwestią niepełnosprawności. W swojej pracy: „Od wykluczenia społecznego do poprawności politycznej. Obraz osób niepełnosprawnych w sferze kultury filmowej.” przytacza fragmenty filmów francuskich pt. „Jeszcze dalej niż Północ” oraz „Bazyl. Człowiek z kulą w głowie”, które analizuje na podstawie metody badawczej zwanej „Opisem gęstym”, autorstwa amerykańskiego antropologa Clifforda Geertza.

Prywatnie zawodniczka Ultimate, miłośniczka polskiej kultury, semiotyki i wiecznie uśmiechnięta optymistka!

Odwiedź setoci.com i dowiedz się więcej!

Fotografie: Tymoteusz Staniek