Najcenniejsze 5 minut

Nabór filmów trwa do 4 czerwca

Jakość, a nie ilość, to przesłanie towarzyszące organizatorom XIV Konkursu Filmowego „5 minut z życia”, w którym rywalizujące obrazy będą starały się  przekonać do siebie jury i publiczność w czasie nie dłuższym niż wspomniane już 5 minut.

Do 4 czerwca możesz zgłosić dowolną ilość filmów o tematyce ogólnie pojętego życia codziennego. Jak czytamy w regulaminie, „organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesności”. Do konkursu nie będą dopuszczane teledyski, reklamy, filmy przyrodnicze.

Oprócz Nagrody Publiczności (nagroda rzeczowa), Jury przyzna Nagrodę Główną oraz wyróżnienia (nagrody finansowe o wartości 3.000 zł).

Konkurs odbędzie się w dniu 7 lipca  2017 r. w Wągrowcu, w Kinie MDK, w ramach warsztatów filmowych „5 minut z życia codziennego”. Organizatorami Konkursu są Miejski Dom Kultury w Wągrowcu (MDK) oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBP i CAK).

Regulamin i karta zgłoszenia
Więcej