Zwycięzcy mikołowskiego konkursu

Mikołów, dnia 21.11.2015

Protokół z obrad
Jury VI Konkursu Filmów Amatorskich i Niezależnych „Filmowe Południe”

Jury w składzie:

  • Agata Fischer
  • Michał Drzewiecki– przewodniczący
  • Tymoteusz Staniek
  • Jakub Czerny

po obejrzeniu 20 filmów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • I nagroda „Filmowego Południa” statuetka „Filmowego Skarbnika” filmowi „85625” Macieja Jarczyńskiego z Gdańska (nagrodę w imieniu twórcy odebrał Bartosz Gajda członek zarządu Federacji Niezależnych Twórców Filmowych, nagrody zostaną przesłane pocztą)
  • II nagroda filmowi „Żarówka” w reż. Pawła Jeleńskiego z Jeleniej Góry
  • III nagroda filmowi „Wojtek” w reż. Bartka Tryzny z Białegostoku
  • wyróżnienie filmowi „Przepraszam” w reż. Julii Szymańczyk z Orzesza
  • wyróżnienie filmowi „Drumla” w reż. Tomasza Pawlaka z Warszawy
  • wyróżnienie filmowi „Bajka” w reżyserii Aleksandry Front i Dagmary Ciosek z Opola

Srebrną żyletę – prywatną nagrodę montażystki filmowej Ewy Duś za montaż otrzymują filmy:

Przepraszam” Julii Szymańczyk oraz „Żarówka” Pawła Jeleńskiego.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu Centrum Społecznego Rozwoju „Kino młodych i niezależnych 2015” dofinansowanego przez Urząd Miasta Mikołowa ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

IMG_0884 IMG_0886 IMG_0889 IMG_0891 IMG_0897 IMG_0899 IMG_0900 IMG_0905 IMG_0912