AKF „Klaps” Chybie

Amatorski Klub Filmowy „Klaps” został założony w Chybiu w 1969 roku.

Z początkowej formuły klubu dyskusyjnego, szybko został przekształcony w klub filmowy, działający na początku przy Cukrowni Chybie później staje się częścią Środowiskowego Centrum Kultury w Chybiu, a w latach dziewięćdziesiątych Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. Jedyny do tej pory działający na wsi klub filmowy.

Jego członkowie to autorzy blisko 100 filmów fabularnych i niezliczonej ilości kronik i filmów dokumentalnych. „Klaps” to także organizator 6 Przeglądów Twórczości Filmowej i 9 Festiwali Nieprofesjonalnych Filmów Fabularnych „Fabuła-Chybie” oraz 4 Pikników Filmowych. Organizator kilkudziesięciu warsztatów filmowych i fotograficznych, spotkań autorskich, itd. Jako pierwszy klub filmowy w Polsce zorganizował warsztaty video w początkach lat osiemdziesiątych. Członek Federacji Amatorskich Klubów Filmowych.

Od 40 lat popularyzuje wśród dzieci i młodzieży gminy Chybie nie tylko sztukę filmową i fotograficzną. Skupiający kilkanaście osób klub filmowy stał się ważną częścią życia społeczności naszej gminy i miał wpływ na szereg przedsięwzięć kulturalnych na przestrzeni ostatnich 40 lat.