AKF Nurt 58 z Łazisk Górnych

Swoimi korzeniami sięga do roku 1958. Jest tym samym jednym z najstarszych klubów filmowych w Polsce, którego podwaliny tworzyli m.in. Zdzisław Ręka i Józef Granieczny – założyciele AKF „Nurt” . Po wielu przerwach, trwających nieraz kilkanaście lat, nastąpiła jego reaktywacja. Od 2002 roku łaziscy filmowcy widoczni są w większości ogólnopolskich przeglądów i festiwali, zajmując w nich czołowe miejsca. Efektem pracy całej grupy są reportaże z prawie wszystkich ważniejszych miejskich wydarzeń oraz wiele krótkometrażowych filmów, które można obejrzeć m.in. podczas Krajowego Konkursu Filmu Amatorskiego „O Łaziskie Liście”, odbywającego się co dwa lata w filii MDK w Łaziskach Średnich AKF, działający obecnie przy Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych, został reaktywowany po długiej przerwie przez Henryka Latuska. Na pamiątkę założenia AKF Nurt w 1958 roku reaktywowana grupa przyjęła nazwę „Nurt58”

Amatorski Klub Filmowy Nurt 58 stara się dokumentować najważniejsze wydarzenia dotyczące naszego regionu. Są wśród nich imprezy kulturalne oraz wydarzenia społeczne. Młodzież angażuje sie w realizację filmów fabularnych, impresji filmowych, oraz dokumentów. Filmy Nurtu były wielokrotnie nagradzane na festiwalach ogólnopolskich.